MENU

Rita x Fidan x DJ Gimi-O - Ty tka rritur nana תרגום לעברית by Sanderlei (מילים לשיר)

Gimi, Gimi, Gimi-Yo (yo, yo, yo, yo)
Mu m'ka rritur nana
M'ka Rritur Nana
Per me m'marr ti nuse


Rita x Fidan x DJ Gimi-O - Ty tka rritur nana (מילים לשיר)

Gimi, Gimi, Gimi-Yo (yo, yo, yo, yo)
Mu m'ka rritur nana
M'ka Rritur Nana
Per me m'marr ti nuse
Nje dite me tupana
Per me m'marr ti nuse
Nje dite me tupana
(Nje dite me tupana)
Ty t'ka rritur nana
T'ka Rritur Nana
Per me t'marr une nuse
Nje dite me tupana
Mu m'ka rritur nana


M'ka Rritur Nana
Per me m'marr ti nuse
Nje dite me tupana
Hajde Shqoipe
Ohhh
Mu m'ka rritur nana
M'ka Rritur Nana
Per me t'marr une nuse
Nje dite me tupana
Ty t'ka rritur nana
T'ka Rritur Nana
Per me m'marr ti nuse
Nje dite me tupana


Rita x Fidan x DJ Gimi-O - Ty tka rritur nana תרגום לעברית by Sanderlei (מילים לשיר)גימי, גימי, גימי-יו (יו, יו, יו, יו)
אמי הרימה אותי
אמי גדלה
לקחת אותי כמו כלה
יום עם תופים
לקחת אותי כמו כלה
יום עם תופים
(יום עם תופים)
אמא שלך הרימה אותך
ננה גדלה
לקחת לך כלה
יום עם תופים
אמי הרימה אותי
אמי גדלה


לקחת אותי כמו כלה
יום עם תופים
בוא ב shqoipe.
אההה
אמי הרימה אותי
אמי גדלה
לקחת לך כלה
יום עם תופים
אמא שלך הרימה אותך
ננה גדלה
לקחת אותי כמו כלה
יום עם תופים