MENU

Lyrics: Wait A Minute My Girl - Svensk översättning by Sanderlei - Volbeat

Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know


Wait A Minute My Girl Lyrics - Volbeat

Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Pre-Chorus]
I've been waiting for a while
I always had you on my mind
Now you're here in flesh and bones
My heart beats so and it's scaring me to death
But I can't …


[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Sax & Piano Solo]

[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know


That I won't live a min(ute) without you

[Verse 1]
There's a light and it's right there
In front of me
And a voice that whispers family
Don't ignore the signs
The symbols that are here
You might find the reason why you're here

[Pre-Chorus]
I've been waiting for a while
I always had you on my mind
Now you're here in flesh and bones


My heart beats so and it's scaring me to death
But I can't …

[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Outro]
Try to say the right thing
My heart is beating like thunder
So wait a minute my


Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my girl


Lyrics: Wait A Minute My Girl - Svensk översättning by Sanderlei - Volbeat


Vänta en minut min tjej
Vänta en minut min älskare
Sommar är
Men jag vill att du ska veta
Att jag inte kommer att leva en min (ute) utan dig

[Pre-Chorus]


Jag har väntat ett tag
Jag hade alltid dig i mitt sinne
Nu är du här i kött och ben
Mitt hjärta slår så och det är skrämmande mig till döds
Men jag kan inte ...

[Kör]
Vänta en minut min tjej
Vänta en minut min älskare
Sommar är
Men jag vill att du ska veta
Att jag inte kommer att leva en min (ute) utan dig

[Sax & Piano Solo][Kör]
Vänta en minut min tjej
Vänta en minut min älskare
Sommar är
Men jag vill att du ska veta
Att jag inte kommer att leva en min (ute) utan dig

[Vers 1]
Det är ett ljus och det är där
Framför mig
Och en röst som viskar familjen
Ignorera inte skyltarna
Symbolerna som är här


Du kan hitta anledningen till att du är här

[Pre-Chorus]
Jag har väntat ett tag
Jag hade alltid dig i mitt sinne
Nu är du här i kött och ben
Mitt hjärta slår så och det är skrämmande mig till döds
Men jag kan inte ...

[Kör]
Vänta en minut min tjej
Vänta en minut min älskare
Sommar är
Men jag vill att du ska veta


Att jag inte kommer att leva en min (ute) utan dig

[OUTRO]
Försök att säga det rätta
Mitt hjärta slår som åska
Så vänta en minut min
Vänta en minut min
Vänta en minut min
Vänta en minut min
Vänta en minut min
Vänta en minut min
Vänta en minut min tjej