MENU

Píseň: Wait A Minute My Girl - Překlad a texty - Volbeat

Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know


Wait A Minute My Girl Píseň - Volbeat

Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Pre-Chorus]
I've been waiting for a while
I always had you on my mind
Now you're here in flesh and bones
My heart beats so and it's scaring me to death
But I can't …


[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Sax & Piano Solo]

[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know


That I won't live a min(ute) without you

[Verse 1]
There's a light and it's right there
In front of me
And a voice that whispers family
Don't ignore the signs
The symbols that are here
You might find the reason why you're here

[Pre-Chorus]
I've been waiting for a while
I always had you on my mind
Now you're here in flesh and bones


My heart beats so and it's scaring me to death
But I can't …

[Chorus]
Wait a minute my girl
Wait a minute my lover
Summer's up
But I want you to know
That I won't live a min(ute) without you

[Outro]
Try to say the right thing
My heart is beating like thunder
So wait a minute my


Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my
Wait a minute my girl


Píseň: Wait A Minute My Girl - Překlad a texty - Volbeat


Počkej chvilku moje holka
Počkejte chvilku můj milenec
Léto je nahoru.
Ale chci, abyste to věděli
Že nebudu žít min (ute) bez tebe

[Pre-Chorus]


Na chvíli jsem čekal
Vždycky jsem tě měl v mysli
Teď jsi tady v těle a kostech
Moje srdce bije, a to mě děsí k smrti
Ale nemůžu ...

[Refrén]
Počkej chvilku moje holka
Počkejte chvilku můj milenec
Léto je nahoru.
Ale chci, abyste to věděli
Že nebudu žít min (ute) bez tebe

[Sax & Piano Solo][Refrén]
Počkej chvilku moje holka
Počkejte chvilku můj milenec
Léto je nahoru.
Ale chci, abyste to věděli
Že nebudu žít min (ute) bez tebe

[Verš 1]
Je tu světlo a je to tam
Přede mnou
A hlas, který šeptá rodinu
Neignorujte značky
Symboly, které jsou zde


Můžete najít důvod, proč jste tady

[Pre-Chorus]
Na chvíli jsem čekal
Vždycky jsem tě měl v mysli
Teď jsi tady v těle a kostech
Moje srdce bije, a to mě děsí k smrti
Ale nemůžu ...

[Refrén]
Počkej chvilku moje holka
Počkejte chvilku můj milenec
Léto je nahoru.
Ale chci, abyste to věděli


Že nebudu žít min (ute) bez tebe

[OUTRO]
Snažte se říct správnou věc
Moje srdce bije jako hrom
Tak počkejte minutu
Chvíli počkejte
Chvíli počkejte
Chvíli počkejte
Chvíli počkejte
Chvíli počkejte
Počkej chvilku moje holka