MENU

Child Of God - Dax 「lied」 - Vertaling en teksten

Dear God
Thank you for leading me down this path
I’m thankful for the man that I am
At first, I didn’t understand


Child Of God - Dax 「lied」

Dear God
Thank you for leading me down this path
I’m thankful for the man that I am
At first, I didn’t understand
Now I see the tribulations that I faced, we’re all part of the plan
I tried to walk a way I wasn’t whole
You filled the gap inside heart and let me know I had a soul
I was bleeding on the inside nobody could see
Then I looked into the mirror, he was staring back at me (LexNour)
Now I gotta say
I was lost, where’d I go
Now I’m here, glory road
Child a God, not a sheep


Lost my way, came on home
Used to think the world was cold and I was fighting all alone
Until I made that call and heard his voice and touch right through that phone
All my pain, all my stress
Added to the dumb neglect
I used to take my burdens and disperse them round to all my friends
Anger and frustration was a means but never to an end
Until you picked me up and took that weight right up off my chest
A child a God
Nothing more, nothing less
Born sinner, not by choice
But also born blessed
I could feel the pressure building up and choking at my neck
Then God told me take a breath and he would handle all the rest


I’m not a stranger to evil
I’ve done wrong to people
I’ve told lies but in his eyes I am still equal
My words weaponize, bars save lives they lethal and take off in the sky spread wings like eagles
My life’s an open book, something for the world to see
People watching what I do, so I’m careful of words I speak
Came up as a child, I never thought that this was what I’d be
But now that it’s my path, I swear to God that I won’t fail to lead
Speaking positivity with every single breath I breathe
Looking up to God, I’m on my hands and down on my knees
Asking him to grant me with the strength in this world agreed
To be the person that will have a shoulder when they need to lean
Promises I made to you, God yes I will keep
May not be who they want, but I’m making what they need


Rose from the dirt in middle of the concrete
And bloomed to a tree to create and disperse seeds
Impact is what I bleed
Won’t fall for anything
I answer to God, I don’t answer to no human being
I am not slave, I am not the devil nor a fiend
I’m a child of God, just like you, we're on the same team
Grab my hand, stand up, I won’t leave you
You need me just as much as I need you
Fight these battles with me, I promise that you will see through
And stand tall over things beneath you
Child of God
He is I, and you are him
To see God we must first look within


No where else, no place, no human, no race
Just us, and faith, till we meet again
It’s Dax

[Outro]
We were all created in Gods image
Each and every single one of us
Spread love
Receive love
And have faith
Amen


Child Of God - Dax 「lied」 - Vertaling en teksten


Lieve God
Bedankt voor het leiden van mij dit pad


Ik ben dankbaar voor de man die ik ben
In het begin begon ik het niet
Nu zie ik de beproevingen waarmee ik geconfronteerd, we allemaal onderdeel van het plan
Ik probeerde een manier te lopen die ik niet heel was
Je vulde het kloof in het hart en laat me weten dat ik een ziel had
Ik bloedde aan de binnenkant die niemand kon zien
Toen keek ik in de spiegel, hij staarde me terug (Lexnour)
Nu moet ik zeggen
Ik was verloren, waar ging ik heen
Nu ben ik hier, Glory Road
Kind een god, geen schaap
Verloren mijn weg, kwam op huis
Wordt gewend om de wereld koud was en ik vocht helemaal alleen
Totdat ik die roeping maakte en zijn stem hoorde en aanraking door die telefoon


Al mijn pijn, al mijn stress
Toegevoegd aan de domme verwaarlozing
Ik nam mijn lasten en verspreidde ze naar al mijn vrienden
Woede en frustratie was een middel, maar nooit tot een einde
Totdat je me hebt opgehaald en dat gewicht hebt gehaald, meteen van mijn borst
Een kind een god
Niets meer niets minder
Geboren zondaar, niet door keuze
Maar ook gezegend geboren
Ik kon de drukopbouw en stikken in mijn nek
Toen vertelde God me een ademhaling en hij zou de rest aan
Ik ben geen vreemde voor het kwaad
Ik heb het verkeerd gedaan aan mensen
Ik heb leugens verteld, maar in zijn ogen ben ik nog steeds gelijk


Mijn woorden wapensize, balken redden levens die ze dodelijk en opstijgen in de lucht spreiden vleugels zoals Eagles
Mijn leven is een open boek, iets voor de wereld om te zien
Mensen kijken naar wat ik doe, dus ik ben voorzichtig met woorden die ik spreek
Kwam als een kind, ik had nooit gedacht dat dit was wat ik zou zijn
Maar nu het mijn pad is, zweer ik aan God dat ik niet zal leiden
Positiviteit spreken met elke ademhaling die ik adem
Kijkend naar God, ik ben op mijn handen op mijn knieën
Hem vragen om me te geven met de kracht in deze wereld was het ermee eens
Om de persoon te zijn die een schouder zal hebben als ze moeten leunen
Belooft dat ik je gemaakt, god ja, ik zal het houden
Misschien niet wie ze willen, maar ik maak wat ze nodig hebben
Steeg van het vuil in het midden van het beton
En bloeide tot een boom om zaden te creëren en te verspreiden
Impact is wat ik bloed


Zal niet voor iets vallen
Ik antwoord op God, ik antwoord niet op geen mens
Ik ben geen slaaf, ik ben niet de duivel noch een duik
Ik ben een kind van God, net als jij, we zijn in hetzelfde team
Grijp mijn hand, sta op, ik zal je niet verlaten
Je hebt me net zoveel nodig als ik je nodig heb
Vecht tegen deze gevechten met mij, ik beloof dat je door zult zien
En staan ​​lang over dingen onder je
Kind van God
Hij is ik, en jij bent hem
Om God te zien, moeten we eerst naar binnen kijken
Nee waar anders, geen plaats, geen mens, geen race
Gewoon ons, en geloof, totdat we elkaar weer ontmoeten
Het is DAX[Outro]
We waren allemaal gemaakt in het beeld van God
Elk en elke enkele van ons
Verspreid liefde
Ontvang liefde
En geloof
Amen