MENU

The Cuppycake Song - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye


The Cuppycake Song (Lời bài hát)

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear


The Cuppycake Song - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Bạn là mật ong của tôi, mận đường, umpkin-umpy-umpkin
Bạn là bánh ngọt của tôi
Bạn là CuppyCake của tôi, Gumdrop, Snoogums-Boogums
Bạn là quả táo của mắt tôi


Và tôi yêu bạn như vậy và tôi muốn bạn biết
Rằng tôi sẽ luôn ở đây
Và tôi thích hát những bài hát ngọt ngào cho bạn
Bởi vì bạn rất thân yêu