MENU

The Cuppycake Song - Azərbaycanda tərcümə (Mahnı Sözləri)

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye


The Cuppycake Song (Mahnı Sözləri)

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear


The Cuppycake Song - Azərbaycanda tərcümə (Mahnı Sözləri)


Sən mənim baladam, şəkər gavalı, Pumpy-Umpkinsən
Sən mənim şirniyyat pastasısan
Sən mənim cuppycake, gumbrop, snoogumums-boogums
Sən mənim gözümün alma


Və mən səni sevirəm və bilməyinizi istəyirəm
Həmişə burada olacam
Və sizə şirin mahnı oxumağı sevirəm
Çünki belə əzizsən