MENU (9)

ความหวัง - ไก่ / พงศ์ / นิล / ธีเดช / กล้วย 「เนื้อเพลง」

เนื้อเพลง ความหวัง
เริ่มใหม่อีกกี่ครั้งก็ยังไม่สาย
ถ้าชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไป
ชะตากำหนดเองไม่รอใครๆ


ความหวัง 「เนื้อเพลง」 - ไก่ / พงศ์ / นิล / ธีเดช / กล้วย

เนื้อเพลง ความหวัง
เริ่มใหม่อีกกี่ครั้งก็ยังไม่สาย
ถ้าชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไป
ชะตากำหนดเองไม่รอใครๆ
รู้ต้องมีสักวันไม่หันหลังกลับไปง่ายๆ

เมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มี
สู้ร้อยทีต้องมีสักหน กัดฟันทนให้ได้รางวัล

บทชีวิตแม้มันจะหนักหนา ฟ้ายังมีเมตรตา
ยังเหลือไว้ให้แค่ลมหายใจ
กับความหวังที่ยังไม่หยุดหวัง
เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง


จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง

เมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มี
สู้ร้อยทีต้องมีสักหน กัดฟันทนให้ได้รางวัล

บทชีวิตแม้มันจะหนักหนา ฟ้ายังมีเมตรตา
ยังเหลือไว้ให้แค่ลมหายใจ
กับความหวังที่ยังไม่หยุดหวัง
เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง
จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง

เมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มี


สู้ร้อยทีมันต้องมีสักหน กัดฟันทนให้ได้รางวัล

บทชีวิตแม้มันจะหนักหนา ฟ้ายังมีเมตรตา
ยังเหลือไว้ให้แค่ลมหายใจ
กับความหวังที่ยังไม่หยุดหวัง
เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง
จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง

บทชีวิตแม้มันจะหนักหนา ฟ้ายังมีเมตรตา
ยังเหลือไว้ให้แค่ลมหายใจ
กับความหวังที่ยังไม่หยุดหวัง
เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง
จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน


เหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง