MENU (7)

ดีแล้วที่เธอเลือกเขา - อาร์ท พชรพล feat.แป้ง นลิณี 「เนื้อเพลง」

หลายคนที่ต้องเลิกกันมันมีเหตุผล หลายคนที่
ต้องเลิกกันทั้งที่ใจยังรัก ใครที่เขียนกำหนด ให้
เค้าพรากเธอไปจากฉัน หรือใจของเธอเปลี่ยนผัน
เพราะกลัวว่าลำบาก


ดีแล้วที่เธอเลือกเขา 「เนื้อเพลง」 - อาร์ท พชรพล feat.แป้ง นลิณี

หลายคนที่ต้องเลิกกันมันมีเหตุผล หลายคนที่
ต้องเลิกกันทั้งที่ใจยังรัก ใครที่เขียนกำหนด ให้
เค้าพรากเธอไปจากฉัน หรือใจของเธอเปลี่ยนผัน
เพราะกลัวว่าลำบาก
*หากแข่งขันกันด้วยความรักไม่มีวันที่ฉันจะแพ้
แต่ชีวิตมันคือเรื่องจริงไม่ใช้ความฝัน ที่ตรงนั้นที่
เค้ายืนเมื่อก่อนนี่เคยเป็นตัวฉัน เจ็บครั้งนี้นี้หัวใจ
ของฉันจะรับไว้เอง
**ดีแล้วที่เธอเลือกเค้า ดีแล้วที่เธอทิ้งไป ตัวฉัน
มันมีแค่ใจ คงไม่มีเธอเดินร่วมทาง ความรักที่.
เคยสะสม วันนี้มันโดนทิ้งขว้าง หัวใจมันคง
อ้างว้างทรมารอีกนานหลายปี


หลายคนที่ต้องเลิกกันมันมีเหตุผล หลายคนที่
ต้องเลิกกันทั้งที่ใจยังรัก ใครที่เขียนกำหนด ให้
เค้าพรากเธอไปจากฉัน หรือใจของเธอเปลี่ยนผัน
เพราะกลัวว่าลำบาก
*หากแข่งขันกันด้วยความรักไม่มีวันที่ฉันจะแพ้
แต่ชีวิตมันคือเรื่องจริงไม่ใช้ความฝัน ที่ตรงนั้นที่
เค้ายืนเมื่อก่อนนี่เคยเป็นตัวฉัน เจ็บครั้งนี้นี้หัวใจ
ของฉันจะรับไว้เอง
**ดีแล้วที่เธอเลือกเค้า ดีแล้วที่เธอทิ้งไป ตัวฉัน
มันมีแค่ใจ คงไม่มีเธอเดินร่วมทาง ความรักที่.
เคยสะสม วันนี้มันโดนทิ้งขว้าง หัวใจมันคง
อ้างว้างทรมารอีกนานหลายปี