MENU (C)

There’d Better Be A Mirrorball - Arctic Monkeys 「Texty písní」 - Český překlad by Sanderlei

Don't get emotional, that ain't like you
Yesterday's still leaking through the roof
That's nothing new
I know I promised this is what I wouldn't do

#lyrics #ArcticMonkeys #TheredBetterBeAMirrorball #sanderlei #TikTok #REMIX #shorts


There’d Better Be A Mirrorball - Arctic Monkeys 「Texty písní」

Don't get emotional, that ain't like you
Yesterday's still leaking through the roof
That's nothing new
I know I promised this is what I wouldn't do
Somehow giving it the old romantic fool
Seems to better suit the mood

[Chorus]
So if you wanna walk me to the car
You oughta know I'll have a heavy heart
So can we please be absolutely sure
That there's a mirrorball?


[Verse 2]
You're getting cynical and that won't do
I'd throw the rose tint back on the exploded view
Darling, if I were you
And how's that insatiable appetite?
For the moment when you look them in the eyes
And say, "Baby, it's been nice"

[Chorus]
So do you wanna walk me to the car?
I'm sure to have a heavy heart
So can we please be absolutely sure
That there's a mirrorball for me?
Oh, there'd better be a mirrorball for meThere’d Better Be A Mirrorball - Arctic Monkeys 「Texty písní」 - Český překlad by Sanderlei


Nenechte se emotivní, že to nemáš jako ty
Včera stále prosakuje střechou
To není nic nového
Vím, že jsem slíbil, že to je to, co bych neudělal
Nějak to dává starému romantickému blázni
Zdá se, že lépe vyhovuje náladě

[Refrén]
Takže pokud mě chcete jít do auta
Měl bys vědět, že budu mít těžké srdce
Můžeme si tedy být naprosto jistý
Že je to zrcadlo?


[Verš 2]
Jste cynický a to se neudělá
Vrhl bych růžový odstín zpět na explodovaný pohled
Miláčku, kdybych byl ty
A jak je to neukojitelná chuť k jídlu?
Pro tuto chvíli, kdy se na ně podíváte do očí
A řekni: „Zlato, bylo to hezké“

[Refrén]
Takže mě chceš jít do auta?
Určitě mám těžké srdce
Můžeme si tedy být naprosto jistý
Že pro mě je zrcadlo?
Oh, je pro mě raději být zrcadlo