MENU (C)

The Happiest Girl - BLACKPINK 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed

#BLACKPINK #lyrics #블랙핑크 #sanderlei #TikTok #REMIX


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Tekst」

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed
Echo with the sound of madness
I can't remember why we try

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter


Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop thе tears if I want to
But tonight, I'll be the happiеst girl in the world
You'll see like it never happened

[Verse 2: Rosé, Lisa]
Don't make us saints, we're wards of pain
The past and a perfect picture
There's no one else to blame this time
Don't change the truth, we can't undo
The high we chase, steal the crash, no


You're not the one who gets to cry

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to


But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
[Bridge: Lisa, Jisoo]
All it takes is a smooth pop of a bottle top
To fix a heart, a broken heart, baby
All it takes is a little rollin' paper
Take us to the start, go back to the start

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to


I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Mos e mbaj dorën, mos më lut përsëri
Mos thuaj që do ta bëjmë përmes kësaj
Nëse jam kaq e bukur, atëherë pse?
Dyert që i përplasëm, pllakat që i shkatërruam
Jehonë me tingullin e çmendurisë
Nuk e mbaj mend pse provojmë

[Para-korja: Jisoo]
Zemra ime vetëm ju dëshiron


Momenti kur thua jo
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
Por sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka rëndësi
Sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrë
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund të ndaloj lotët nëse dua
Por sonte, unë do të jem vajza e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrë

[Vargu 2: Rosé, Lisa]
Mos na bëj shenjtorë, ne jemi reparte të dhimbjes


E kaluara dhe një pamje perfekte
Nuk ka njeri tjetër që ta fajësojë këtë herë
Mos e ndrysho të vërtetën, ne nuk mund të zhbëjmë
E larta ne ndjekim, vjedhim përplasjen, jo
Ju nuk jeni ai që merr për të qarë

[Para-korja: Jisoo]
Zemra ime vetëm ju dëshiron
Momenti kur thua jo

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
Por sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka rëndësi
Sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë


Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrë
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Por sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrë
[Ura: Lisa, Jisoo]
Gjithçka që duhet është një pop i butë i një shisheje të lartë
Për të rregulluar një zemër, një zemër të thyer, fëmijë
Gjithçka që duhet është një letër e vogël e rrotullimit
Na çoni në fillim, kthehuni në fillim

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
Por sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë


Do të shihni sikur nuk ka rëndësi
Sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrë
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Unë mund t'i ndaloj lotët nëse dua
Por sonte, unë do të jem vajza më e lumtur në botë
Do të shihni sikur nuk ka ndodhur kurrëBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei