MENU (C)

Loser - Charlie Puth 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser

#BLACKPINK #lyrics #Loser #CharliePuth #sanderlei #TikTok #REMIX


Loser - Charlie Puth 「Tekst」

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 1]
I just might get a little too drunk
So, I won't think about us (Uh)
I don't think about what (Uh)
We could have been, and


I stay up, like, three or four nights
So I won't dream about us (Uh)
I wake up with no luck (No)
I just can't win
[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Uh-ah)
It hurts whenever someone says her name (Someone says her name)
When we wеre goin' off and on (Uh-ah)
I guess I really playеd it wrong (Ah-uh)
I should’ve never let her slip away

[Chorus]
Oh, I'm such a loser


How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 2]
Uh, I just might get a little too gone
When she needed somebody (Uh)
Up against her body (Woah) at two A.M
Yeah, now I keep lyin' to myself
But she's just joking proudly (She's joking proudly)
She'll probably call me and we'll be us again[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Ah-uh)
It hurts whenever someone says her name (Stay)
[Chorus]
No, I'm such a loser
How'd I ever lose her? (Lose her)
Oh, baby, I must've been out of my mind (-ind)
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her? (Her)
I'll never recover, I'll never be fine (Fine)
Cause I-I, uh


[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (I)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Tell me God is real
Do you think about me still?
Or am I livin' for nothing?
Don't know where it went
Wrong but I'll just take the hint


It's gonna take some adjusting

[Chorus]
Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser (Oh!)
Why'd I have to lose her? (I'll never)
I'll never recover, I'll never be fine (Oh, baby, I)
Cause I-I'm a loser
[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (Ah, hey)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)


I'm-ma-ma-ma-ma (What I say)
I'm-ma-ma-ma-ma (When I say)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser


Loser - Charlie Puth 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Oh, unë jam një humbës i tillë
Si do ta humbja ndonjëherë?
Oh, fëmijë, unë duhet të kisha qenë jashtë mendjes time
Tani, unë-Unë jam një humbës
Pse do të duhet ta humbja?
Unë kurrë nuk do të shërohem, nuk do të jem kurrë mirë
Shkak I-I

[Vargu 1]
Unë thjesht mund të bëhem pak i dehur


Pra, unë nuk do të mendoj për ne (uh)
Unë nuk mendoj për atë që (uh)
Ne mund të kishim qenë, dhe
Unë qëndroj lart, si, tre ose katër netë
Kështu që unë nuk do të ëndërroj për ne (uh)
Zgjohem pa fat (jo)
Thjesht nuk mund të fitoj
[Para-korja]
Unë duhet ta kisha parë të gjithë së bashku (uh-ah)
Ajo ishte një në një milion (uh-ah)
Dhemb sa herë që dikush thotë emrin e saj (dikush thotë emrin e saj)
Kur ne do të shkojmë 'dhe në (uh-ah)
Unë mendoj se me të vërtetë e luaja gabim (ah-uh)
Unë kurrë nuk duhet ta lejoj atë të rrëshqasë[Korja]
Oh, unë jam një humbës i tillë
Si do ta humbja ndonjëherë?
Oh, fëmijë, unë duhet të kisha qenë jashtë mendjes time
Tani, unë-Unë jam një humbës
Pse do të duhet ta humbja?
Unë kurrë nuk do të shërohem, nuk do të jem kurrë mirë
Shkak I-I

[Vargu 2]
Uh, thjesht mund të shkoj pak
Kur ajo kishte nevojë për dikë (uh)
Lart kundër trupit të saj (woah) në dy A.M


Po, tani unë e mbaj Lyin 'me veten time
Por ajo thjesht po bën shaka me krenari (ajo po bën shaka me krenari)
Ajo ndoshta do të më telefonojë dhe do të jemi përsëri

[Para-korja]
Unë duhet ta kisha parë të gjithë së bashku (uh-ah)
Ajo ishte një në një milion (ah-uh)
Dhemb sa herë që dikush thotë emrin e saj (qëndro)
[Korja]
Jo, unë jam një humbës i tillë
Si do ta humbja ndonjëherë? (E humbas)
Oh, fëmijë, unë duhet të kisha qenë jashtë mendjes time (-ind)
Tani, unë-Unë jam një humbës
Pse do të duhet ta humbja? (Ajo)


Unë kurrë nuk do të shërohem, nuk do të jem kurrë mirë (mirë)
Shkaku i-i, uh

[Post-Chorus]
Unë jam-ma-ma-ma-ma
Unë jam-ma-ma-ma-ma
Unë jam-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-o-Ser (po, unë them)
Unë jam-ma-ma-ma-ma
Unë jam-ma-ma-ma-ma (i)
Unë jam-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-o

[Urë]
Më thuaj Zoti është i vërtetë
A mendoni për mua akoma?


Apo jam livin 'për asgjë?
Nuk e di se ku shkoi
E gabuar por thjesht do të marr aludimin
Do të marrë ca rregullim

[Korja]
Oh, unë jam një humbës i tillë
Si do ta humbja ndonjëherë?
Oh, fëmijë, unë duhet të kisha qenë jashtë mendjes time
Tani, unë-Unë jam një humbës (oh!)
Pse do të duhet ta humbja? (Unë kurrë nuk do)
Unë kurrë nuk do të shërohem, nuk do të jem kurrë mirë (oh, fëmijë, unë)
Shkak i-Unë jam një humbës
[Post-Chorus]


Unë jam-ma-ma-ma-ma
Unë jam-ma-ma-ma-ma (ah, hej)
Unë jam-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-o-Ser (po, unë them)
Unë jam-ma-ma-ma-ma (ajo që them)
Unë jam-ma-ma-ma-ma (kur them)
Unë jam-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-oYouTube - TOP 50

#sanderlei