MENU (C)

Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Përkthimi në shqip (Tekst)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

#sanderlei #TaylorSwift #BiggerThanTheWholeSky #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky (Tekst)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you

[Verse 2]
Did some bird flap its wings over in Asia?
Did some force take you because I didn't pray?
Every single thing to come has turned into ashes
Cause it's all over, it's not meant to be
So I'll say words I don't believe

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short timeAnd I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you

[Bridge]
What could've been, would've been you
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you
(What could've been, would've been you)

[Chorus]


Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Përkthimi në shqip (Tekst)


Asnjë fjalë nuk shfaqet para meje në pasojat
Kripa më rrjedh sytë dhe në veshët e mi
Çdo gjë e vetme që prek sëmuret nga trishtimi
Sepse ka mbaruar tani, të gjitha në det


[Korja]
Mirupafshim, Mirupafshim, Mirupafshim
Ju ishit më të mëdhenj se i gjithë qielli
Ju ishit më shumë sesa vetëm një kohë të shkurtër
Dhe unë kam shumë për të pishë rreth
Kam shumë për të jetuar pa
Unë kurrë nuk do të takohem
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishte qenë
Çfarë duhet të keni qenë ju
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishe qenë ti

[Vargu 2]
A i përplasi krahët disa zogj në Azi?
A ju mori disa forcë sepse nuk u luta?


Çdo gjë e vetme që do të vijë është shndërruar në hirin
Sepse ka mbaruar, nuk është menduar të jetë
Kështu që unë do të them fjalë që nuk besoj

[Korja]
Mirupafshim, Mirupafshim, Mirupafshim
Ju ishit më të mëdhenj se i gjithë qielli
Ju ishit më shumë sesa vetëm një kohë të shkurtër
Dhe unë kam shumë për të pishë rreth
Kam shumë për të jetuar pa
Unë kurrë nuk do të takohem
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishte qenë
Çfarë duhet të keni qenë ju


[Urë]
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishe qenë ti
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishte qenë
Çfarë duhet të keni qenë ju
Çfarë mund të kishte qenë, do të kishe qenë ti
(Çfarë mund të kishte qenë, do të ishe ti)

[Korja]
Mirupafshim, Mirupafshim, Mirupafshim
Ju ishit më të mëdhenj se i gjithë qielli
Ju ishit më shumë sesa vetëm një kohë të shkurtër
Dhe unë kam shumë për të pishë rreth
Kam shumë për të jetuar pa
Unë kurrë nuk do të takohem


Çfarë mund të kishte qenë, do të kishte qenë
Çfarë duhet të keni qenë juSanderlei Sanderlei

#sanderlei