MENU (C)

Taylor Swift - Dear Reader - Përkthimi në shqip (Tekst)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run

#sanderlei #TaylorSwift #DearReader #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Dear Reader (Tekst)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run
Dear reader, burn all the files
Desert all your past lives
And if you don't recognize yourself
That means you did it right

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart

[Verse 2]
Dear reader, bend when you can
Snap when you have to
Dear reader, you don't have to answer
Just 'cause they asked you
(You should find another)
Dear reader, the greatest of luxuries is your secrets
Dear reader, when you aim at the devil
Make sure you don't miss

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart
[Bridge]
So I wander through these nights
I prefer hiding in plain sight
My fourth drink in my hand
These desperate prayers of a cursed man
Spilling out to you for free
But darling, darling, please
You wouldn't take my word for it if you knew who was talking
If you knew where I was walking
To a house, not a home, all alone 'cause nobody's there
Where I pace in my pen and my friends found friends who care
No one sees when you lose when you're playing solitaire

[Outro]


You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another, you should find another (Guiding light)
Find another, you should find another
You should find another


Taylor Swift - Dear Reader - Përkthimi në shqip (Tekst)


I dashur lexues, nëse ndjehet si një kurth
Ju jeni tashmë në një
I dashur lexues, dilni hartën tuaj
Zgjidh diku dhe thjesht vrapo
I dashur lexues, digjni të gjitha skedarët
Shkretëtira gjithë jetën tuaj të kaluar


Dhe nëse nuk e njihni veten
Kjo do të thotë që ju e keni bërë atë si duhet

[Korja]
Asnjëherë mos merrni këshilla nga dikush që po copëtohet
Asnjëherë mos merrni këshilla nga dikush që po copëtohet

[Vargu 2]
I dashur lexues, përkuleni kur mundeni
Snap kur duhet
I dashur lexues, nuk duhet të përgjigjesh
Thjesht 'sepse ata ju pyetën
(Duhet të gjesh një tjetër)
I dashur lexues, më i madhi i luksit është sekretet tuaja


I dashur lexues, kur synoni djallin
Sigurohuni që nuk ju mungon

[Korja]
Asnjëherë mos merrni këshilla nga dikush që po copëtohet
Asnjëherë mos merrni këshilla nga dikush që po copëtohet

[Urë]
Kështu që unë endem nëpër këto netë
Unë preferoj të fshihem në pamje të thjeshtë
Pije ime e katërt në dorën time
Këto lutje të dëshpëruara të një njeriu të mallkuar
Duke ju derdhur falas
Por e dashur, e dashur, të lutem


Ju nuk do ta merrnit fjalën time për të nëse e dinit se kush po fliste
Nëse e dinit se ku po ecja
Në një shtëpi, jo një shtëpi, të gjithë vetëm 'shkaku askush nuk është atje
Ku unë ritmin në stilolapsin tim dhe miqtë e mi gjetën miq që kujdesen
Askush nuk e sheh kur humbni kur jeni duke luajtur solitaire

[OUTRO]
Ju duhet të gjeni një dritë tjetër udhëzuese, duke udhëhequr dritën
Por unë shkëlqej kaq e ndritshme
Ju duhet të gjeni një dritë tjetër udhëzuese, duke udhëhequr dritën
Por unë shkëlqej kaq e ndritshme
Ju duhet të gjeni një tjetër, duhet të gjeni një tjetër (Light Light)
Gjeni një tjetër, duhet të gjeni një tjetër
Ju duhet të gjeni një tjetër
Sanderlei Sanderlei

#sanderlei