MENU (C)

Taylor Swift - High Infidelity - Përkthimi në shqip (Tekst)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping

#sanderlei #TaylorSwift #HighInfidelity #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - High Infidelity (Tekst)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?

[Verse 2]
Storm coming, good husband
Bad omen
Dragged my feet right down the aisle
At the house lonely, good money
I'd pay if you'd just know meSeemed like the right thing at the time

[Refrain]
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to tell you how he brought me back to life?

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity


Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really want to know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret meeting me
I bent the truth too far tonight


I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Non-Lyrical Break]

[Post-Chorus]
Oh, there's many different ways that you can kill the one you love
And it's never enough, it's never enough

[Outro]
Lock broken, slur spoken


Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count
But, oh, you were keeping count


Taylor Swift - High Infidelity - Përkthimi në shqip (Tekst)


Bllokim i thyer, i folur i folur
Plagë e hapur, shenjë e lojës
Nuk e dija që po mbanit numërimin
Njomja e shiut, e verbër duke shpresuar
Ju thatë se isha i pavarur
Nuk e dija që po mbanit numërimin


[Korja]
Pabesi
Vish të dhënat e tua dhe me pendohu me
Unë e përkula të vërtetën shumë larg sonte
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij
Pabesi
Vendosni kufjet tuaja dhe digjni qytetin tim
Gardhi juaj i marrjes në skenë është i mprehtë si thika
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij

[Përmbajeni]
A doni vërtet të dini se ku isha 29 Prill?
A duhet vërtet të hartoj yjësitë në sytë e tij?


[Vargu 2]
Stuhia që vjen, burrë i mirë
Ogur i keq
Tërhoqi këmbët e mia drejt e në rresht
Në shtëpi të vetmuar, para të mira
Unë do të paguaja nëse do të më njihje vetëm
Dukej si gjëja e duhur në atë kohë

[Përmbajeni]
Ti e di që ka shumë mënyra të ndryshme që mund të vrasësh atë që doni
Mënyra më e ngadaltë nuk është kurrë t'i duash sa duhet
A doni vërtet të dini se ku isha 29 Prill?
A duhet vërtet të të tregoj se si ai më ktheu në jetë?


[Korja]
Pabesi
Vish të dhënat e tua dhe me pendohu me
Unë e përkula të vërtetën shumë larg sonte
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij
Pabesi
Vendosni kufjet tuaja dhe digjni qytetin tim
Gardhi juaj i marrjes në skenë është i mprehtë si thika
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij

[Përmbajeni]
A doni vërtet të dini se ku isha 29 Prill?
A duhet vërtet të hartoj yjësitë në sytë e tij?
Ti e di që ka shumë mënyra të ndryshme që mund të vrasësh atë që doni


Mënyra më e ngadaltë nuk është kurrë t'i duash sa duhet

[Korja]
Pabesi
Vish të dhënat e tua dhe pendohesh që më takon
Unë e përkula të vërtetën shumë larg sonte
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij
Pabesi
Vendosni kufjet tuaja dhe digjni qytetin tim
Gardhi juaj i marrjes në skenë është i mprehtë si thika
Po vallëzoja përreth, duke kërcyer rreth tij

[Pushim jo-Lyrik]


[Post-Chorus]
Oh, ka shumë mënyra të ndryshme që ju mund të vrisni atë që doni
Dhe nuk është kurrë e mjaftueshme, nuk është kurrë e mjaftueshme

[OUTRO]
Bllokim i thyer, i folur i folur
Plagë e hapur, shenjë e lojës
Nuk e dija që po mbanit numërimin
Njomja e shiut, e verbër duke shpresuar
Ju thatë se isha i pavarur
Nuk e dija që po mbanit numërimin
Por, oh, ju po mbani numëriminSanderlei Sanderlei

#sanderlei