MENU (X)

Lift Me Up - Rihanna 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

(Live from the Oscars 2023) | Lift me up! Hold me down
Keep me close! Safe and sound
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep

by Sanderlei Silveira - 13/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Lift Me Up - Rihanna 「Tekst」

(Live from the Oscars 2023) | Lift me up! Hold me down
Keep me close! Safe and sound
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me in the warmth of your love
When you depart, keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound[Verse 2]
Drowning in an endless sea
Take some time and stay with me
Keep me in the strength of your arms
Keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me up
Hold me down
Keep me safe
Safe and sound


[Verse 3]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me safe
We need light, we need love

[Chorus]
(Lift me up) Lift me up in your arms
(Hold me down) I need love, I need love, I need love
(Keep me close) Hold me, hold me
(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Hold me down) Hold me, hold me
(Keep me safe) We need light, we need loveLift Me Up - Rihanna 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Më ngrit lart! Më mbaj poshtë
Më mbaj afër! I sigurt dhe i shëndoshë
Djegia në një ëndërr të pashpresë
Më mbaj kur të shkosh të fle
Më mbaj në ngrohtësinë e dashurisë suaj
Kur të largoheni, më mbani të sigurt
I sigurt dhe i shëndoshë

[Korja]
Më ngre lart
Më mbaj poshtë
Më mbaj afër
I sigurt dhe i shëndoshë[Vargu 2]
Duke u mbytur në një det të pafund
Merrni pak kohë dhe qëndroni me mua
Më mbaj në forcën e krahëve të tu
Me mbaj te sigurt
I sigurt dhe i shëndoshë

[Korja]
Më ngre lart
Më mbaj poshtë
Me mbaj te sigurt
I sigurt dhe i shëndoshë


[Vargu 3]
Djegia në një ëndërr të pashpresë
Më mbaj kur të shkosh të fle
Me mbaj te sigurt
Ne kemi nevojë për dritë, kemi nevojë për dashuri

[Korja]
(Ngri lart lart) Më ngrini lart në krahët e tu
(Më mbaj poshtë) Unë kam nevojë për dashuri, kam nevojë për dashuri, kam nevojë për dashuri
(Më mbaj afër) më mbaj, më mbaj
(I sigurt dhe i shëndoshë) Më mbaj, më mbaj, më mbaj, më mbaj
(Ngri mua lart) Më mbaj, më mbaj, më mbaj, më mbaj
(Më mbaj poshtë) Më mbaj, më mbaj
(Më mbaj të sigurt) Ne kemi nevojë për dritë, kemi nevojë për dashuri